Panahon ng pagdating ng mga negrito gta iv dating website

Posted by / 16-Oct-2017 20:30

Panahon ng pagdating ng mga negrito

Ngunit ang 10-taong transisyon mula sa komonwelt patungo sa isang soberanyang bansa ay naantala dahil sa pagsakop ng Hapon sa Pilipinas noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

At pagkatapos ng pagkatalo ng mga Hapones noong 1945.

Ang simpleng yunit ng pamahalaan ay ang balangay, na isang grupong pinamunuan ng isang datu.

Kaya ang ganap na kalayaan ay iginawad lamang sa Pilipinas noong Hulyo 1946.Maraming kategorya ang mga alipin: ang mga magsasakang walang lupa; ang mga timawang nawalan ng kalayaan dahil sa pagkakautang o parusa sa krimen at ang mga bihag ng digmaan.Kahit kumalat ang Islam sa Luzon, ang pagsamba pa rin sa mga anito ang relihiyon ng karamihan sa mga pulo ng Pilipinas.Sa mga sumunod na dekada, iba pang mga ekspedisyon ang ipinadala ng Espanya sa Pilipinas.Noong 1543, pinamunuan ni Ruy López de Villalobos ang isang ekspedisyon patungo sa mga pulo at pinagalang Las Islas Felipinas (mula sa pangalan ni Felipe II ng Espanya) ang mga pulo ng Samar at Leyte.

panahon ng pagdating ng mga negrito-49panahon ng pagdating ng mga negrito-28panahon ng pagdating ng mga negrito-50

One thought on “panahon ng pagdating ng mga negrito”